.SK doména

Národní doména Slovenské republiky.

 

Podmínky registrace

 • možnost registrace pouze na 1 rok
 • doménové jméno může registrovat fyzická či právnická osoba se sídlem nebo pobytem na území SR a podepsanou písemnou smlouvou s registrem SK-NIC*
 • doménové jméno může obsahovat pouze písmena malé abecedy (bez háčků a čárek), číslice a pomlčku
 • doménové jméno musí mít nejméně dva znaky, maximálně však 63 znaků, nesmí obsahovat znak "-" (pomlčka) na třetí a současně čtvrté pozici a nesmí se shodovat s dvoupísmennou nebo trojpísmennou TLD (např. com, gov, net, org, mil, edu, sk, cz, at, uk, co a pod.)
 • doménové jméno nesmí mít hanlivý nebo vulgární význam, nemůže obsahovat jména, názvy a slova, jejichž použití je v rozporu se zásadami slušnosti, morálky, poctivého obchodního styku nebo by hrubým způsobem zasahovalo nebo mohlo zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích osob apod., přičemž je ve výlučné kompetenci SK-NIC-u rozhodnout, zda textový řetězec navržený Uživatelem splňuje stanovené podmínky a zda tedy návrh smlouvy o doméně přijme nebo ne. Za tímto účelem může od Uživatele požadovat předložení jakýchkoliv dokladů, obsahujících vyjádření a souhlasy třetích osob s použitím předmětného označení
 • za nepřípustné označení Domény se v každém případě považuje použití slova, které je dominantním prvkem:
  • ochranné známky zapsané Úřadem Průmyslového Vlastnictví SR
  • mezinárodí ochranné známky, chráněné pro území SR
  • všeobecně známé ochranné známky bez ohledu na stát jejího původu, jejíž Držitelem nebo Uživatelem je osoba odlišná od budoucího Držitele

 

* Pokud nesplňujete podmínku o lokální přítomnosti, zajistíme zdarma registraci domény na slovenskou organizační složku našeho registrátora.

 

Kompletní podmínky pro registraci SK domén naleznete na https://www.sk-nic.sk

 

Expirace

Doména je 42 dní po expiraci v ochranné lhůtě, během které je nefunkční. Prvních 14 dní je doména pouze deaktivována a je možné ji prodloužit za bězných podmínek. Po uplynutí této lhůty doména ztrácí svého oprávněného registrátora a pro její prodloužení je nutné kontaktovat technickou podporu.

 

Změna držitele

Je možná na základě žádosti zaslané technické podpoře. V žádosti uveďte identifikátor nového majitele v rámci systému SK-NIC.

 

Transfer domény (změna registrátora)

Transfer domény SK dříve jak 28 dní před expirací je zpoplatněn dle aktuálního ceníku a nezahrnuje prodloužení.

Transfer domény SK méně jak 28 dní před expirací je zpoplatněn dle aktuálního ceníku a zahrnuje prodloužení.

 

Vzhledem ke složitosti systému postupujeme při převodu SK domén individualně. Prosím, kontaktujte technickou podporu.

 

Whois - výpis z registru

Je možno pořídit na https://www.sk-nic.sk/

Další témata v této kategorii